Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης


Ε' τάξη - Ιστορία
 
Αγγλικά
Γερμανικά
Μουσική
Τεχνικά
           
<< επιστροφή   
Εξερευνώντας τον κόσμο του Βυζαντίου Αυτοκράτορες του Βυζαντίου
   

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' - ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ

01 - Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες

02 - Οι Έλληνες κατακτούν τους Ρωμαίους με τον πολιτισμό τους

03 - Η ρωμαϊκή αυτοκρατορία, μια υπερδύναμη του αρχαίου κόσμου

04 - Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ρώμη

Ανακεφαλαίωση κεφ 1 - 4

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' - Η ΡΩΜΑΪΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΊΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ

05 - Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της Αυτοκρατορίας

06 - Μια νέα πρωτεύουσα, η Κωνσταντινούπολη

07 - Η κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

08 - Ο χριστιανισμός γίνεται επίσημη θρησκεία του κράτους

09 - Η Αυτοκρατορία χωρίζεται σε Ανατολική και Δυτική

10 - Το παλάτι, ο ιππόδρομος και οι Δήμοι

11 - Η καθημερινή ζωή και οι γιορτές στο Βυζάντιο

12 - Η εκπαίδευση στο Βυζάντιο

Ανακεφαλαίωση κεφ 5 - 12

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ, ΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝΕΙ

13 - Ο Ιουστινιανός μεταρρυθμίζει τη διοίκηση και τη νομοθεσία

14 - Οι Δήμοι αναστατώνουν την πρωτεύσουσα με την "Στάση του Νίκα"

15 - Η Αγία Σοφία, ένα αριστούργημα της αρχιτεκτονικής

16 - Το βυζαντινό κράτος μεγαλώνει

 

Επαναληπτικό μαθημάτων 13 έως 16

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ' - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΙΤΟΝΙΚΟΙ ΛΑΟΙ

17 - Οι γείτονες των Βυζαντινών

18 - Πέρσες και Άβαροι συμμαχούν εναντίον του Βυζαντίου

19 - Οι Βυζαντινοί και οι Άραβες

20 - Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες

21 - Το Βυζάντιο εκχριστιανίζει τους Σλάβους

22 - Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους

 

Επαναληπτικό μαθημάτων 17 έως 22

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε' - Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΚΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

23 - Η νομοθεσία και η διοίκηση εκσυγχρονίζονται

24 - Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς

25 - Το Βυζάντιο φτάνει στο απόγειο της ακμής του

26 - Η ανάπτυξη των γραμμάτων και η μελέτη των αρχαίων κλασσικών

27 - Η καθημερινή ζωή στα χρόνια των Ισαύρων και των Μακεδόνων

Ανακεφαλαίωση κεφ. 23 - 27

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ' - ΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΠΑΡΑΚΜΑΖΕΙ ΚΑΙ ΥΠΟΚΥΠΤΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΚΤΗΤΕΣ

28 - Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα

29 - Νέοι εχθροί εμφανίζονται και αποσπούν εδάφη από την αυτοκρατορία

30α - Η τέταρτη σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους

30β - Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

31 - Η ανάκτηση της Πόλης από τον Μιχαήλ Η' τον Παλαιολόγο

32 - Η Θεσσαλονίκη γνωρίζει μεγάλη ακμή

33 - Οι οθωμανοί τούρκοι κατακτούν βυζαντινά εδάφη

34 - Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος προσπαθεί να σώσει την πρωτεύουσα

35 - Οι Τούρκοι πολιορκούν την Κωνσταντινούπολη

36 - Η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Ανακεφαλαίωση κεφ. 28 - 36

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ' - ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

37 - Η βυζαντινή Κύπρος

38 - Η διπλωματία των Βυζαντινών

39 - Η γυναίκα στη βυζαντινή κοινωνία

40 - Η βυζαντινή τέχνη

41 - Η παιδεία στο Βυζάντιο

42 - Η γλώσσα των Βυζαντινών

Επίλογος