Δημοτικό Σχολείο ΣκοτούσσηςΕκπαιδευτικοί που υπηρετούν

Πατσιάς Δημήτριος , Διευθυντής
Ζορμπάς Θωμάς, Ε΄τάξη, ιστοσελίδα
Τζουνής Μιχάλης, ΣΤ' τάξη
Ιωαννίδου Βασιλική, Α' τάξη
Θαναηλάκη Χρύσα , Β' τάξη
Στρογγύλη Λίτσα , Γ' τάξη,
Κύναλη Μαρία, Δ' τάξη
Χατζή Πολίνα , εκπ/κός Αγγλικών,
Μερτζανίδου Ιωάννα , Φυσικής Αγωγής
Τσιουντάλα Μαρία , Γερμανικών
Βαβούρης Στέργιος , Πληροφορικής
Γκαρίπη Μαρία, Μουσικής
......... Παναγιώτης, Ειδικής Αγωγής