Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης


 
Αγγλικά
Γερμανικά
Μουσική
Τεχνικά
           
<< επιστροφή   
   
   

Υλικά Σώματα

Υλικά Σώματα (Δομή της ύλης)

ΦΕ01 - Όγκος

ΦΕ02 - Μάζα

ΦΕ03 - Πυκνότητα

Επαναληπτικό 1ης Ενότητας

Μίγματα

ΦΕ01 - Μελετάμε τα μίγματα

ΦΕ02 - Μελετάμε τα διαλύματα

Ενέργεια

Ενέργεια (Μορφές ενέργειας)

ΦΕ01 - Η ενέργεια έχει πολλά πρόσωπα

ΦΕ02 - Η ενέργεια αποθηκεύεται

ΦΕ03 - Η ενέργεια αλλάζει συνεχώς μορφή

ΦΕ04 - Η ενέργεια υποβαθμίζεται

 

Πεπτικό Σύστημα

Πεπτικό σύστημα (Γενικά)

ΦΕ01 - Ισορροπημένη διατροφή

ΦΕ02 - Τα δόντια μας - Η αρχή του ταξιδιού της τροφής

ΦΕ03 - Το ταξίδι της τροφής συνεχίζεται

ΦΕ05 - Τροφές και ενέργεια (Μεταφέρθηκε από την ενότητα "ΕΝΕΡΓΕΙΑ")

Θερμότητα

ΦΕ01 - Το θερμόμετρο

ΦΕ02 - Θερμοκρασία - Θερμότητα

ΦΕ03 - Τήξη και Πήξη

ΦΕ04 - Εξάτμιση και συμπύκνωση

ΦΕ05 - Βρασμός

ΦΕ06 - Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα στερεά

ΦΕ07 - Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα υγρά

ΦΕ08 - Θερμαίνοντας και ψύχοντας τα αέρια

Ηλεκτρισμός

ΦΕ01 - Στατικός ηλεκτρισμός

ΦΕ02 - Το ηλεκτροσκόπιο

ΦΕ03 - Πότε ανάβει το λαμπάκι

ΦΕ04 - Ένα απλό κύκλωμα

ΦΕ05 - Το ηλεκτρικό ρεύμα

ΦΕ06 - Αγωγοί και μονωτές

ΦΕ07 - Ο διακόπτης

ΦΕ08 - Σύνδεση σε σειρά και παράλληλη σύνδεση

ΦΕ09 - Ηλεκτρικό ρεύμα - μια επικίνδυνη υπόθεση

Φως

ΦΕ01 - Διάδοση του φωτός

ΦΕ02 - Διαφανή, ημιδιαφανή και αδιαφανή σώματα

ΦΕ03 - Φως και σκιές

ΦΕ04 - Ανάκλαση και διάχυση του φωτός

ΦΕ05 - Απορρόφηση του φωτός

Ήχος

ΦΕ01 - Πώς παράγεται ο ήχος

ΦΕ02 - Διάδοση του ήχου

ΦΕ03 - Ανάκλαση του ήχου

ΦΕ04 - Απορρόφηση του ήχου

ΦΕ05 - Άνθρωπος και ήχος - το αυτί μας

ΦΕ06 - Ηχορρύπανση - Ηχοπροστασία

Μηχανική (Μεταφέρεται στην ύλη της ΣΤ' τάξης)

ΦΕ01 - Η ταχύτητα

ΦΕ02 - Οι δυνάμεις

ΦΕ03 - Δυνάμεις με επαφή - Δυνάμεις από απόσταση

ΦΕ04 - Πώς μετράμε τη δύναμη

ΦΕ05 - Η τριβή - Μια σημαντική δύναμη

ΦΕ06 - Παράγοντες από τους οποίους εξαρτάται η τριβή

ΦΕ07 - Τριβή - Επιθυμητή ή ανεπιθύμητη

ΦΕ08 - Η πίεση

ΦΕ09 - Υδροστατική πίεση

ΦΕ10 - Η ατμοσφαιρική πίεση