Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης


 
Αγγλικά
Γερμανικά
Μουσική
Τεχνικά
           
<< επιστροφή      
Λογισμικό για το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής

Ενότητα Α' - Είμαστε όλοι πολίτες

Κεφ. 1: Πού ανήκω;

Κεφ 2: Τα ονόματα είναι κάτι περισσότερο από λέξεις

Κεφ 3: Ζούμε όλοι μαζί στην Ελλάδα

Κεφ 4: Περικλής, πολίτης Αθηναίος

Κεφ 5: Το κράτος και το έθνος

Κεφ 6: Είμαστε πολίτες της Ελλάδας, της Ευρώπης και του κόσμου

Κεφ 7: Είναι και δική μου δουλειά

Κεφ 8: Τι έμαθα ως τώρα

Εν συντομία

Ενότητα Β' -Έχουμε δικαιώματα και υποχρεώσεις

Κεφ 1: Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας, αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας

Κεφ 2: Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας

Κεφ 3: Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας

Κεφ 4: Τι έμαθα ως τώρα

Εν συντομία

Ενότητα Γ' - Ζούμε στη δημοκρατία

Κεφ 1: Τι είναι δημοκρατία;

Κεφ 2: Το δημοκρατικό πολίτευμα της Ελλάδας

Κεφ 3: Πώς λειτουργεί το Ελληνικό Κοινοβούλιο

Κεφ 4: Η δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή

Κεφ 5: Τι έμαθα ως τώρα

Εν συντομία

Ενότητα Δ' - Συμμετέχουμε στη λήψη αποφάσεων

Κεφ 1: Ερευνώ - σκέφτομαι - αποφασίζω

Κεφ 2: Οι αποφάσεις στον Δμο

Κεφ 3: Ο ενεργός πολίτης αποφασίζει, συμμετέχει και δρα

Κεφ 4: Τι έμαθα ως τώρα