Δημοτικό Σχολείο Σκοτούσσης


ΣΤ τάξη - ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ
 
Γερμανικά
Μουσική
Τεχνικά
           
<< επιστροφή   
Λογισμικό για το μάθημα της Γεωγραφίας
Διαδραστικό βιβλίο μαθητή

 

ΕΝΟΤΗΤΑ Α' - Η Γη ως ουράνιο σώμα

Κεφ 01 - Το σχήμα και οι κινήσεις της Γης

Κεφ 02 - Οι πόλοι, ο Ισημερινός, οι παράλληλοι κύκλοι και οι μεσημβρινοί της Γης

Κεφ 03 - Οι γεωγραφικές συντεταγμένες της Γης

Κεφ 04 - Ο άξονας και η περιστροφή της Γης - Ημέρα και Νύχτα

Κεφ 05 - Η περιφορά της Γης - Οι εποχές

Κεφ 06 - Το ηλιακό μας σύστημα

1ο Φύλλο Αξιολόγησης (κεφ 1-6)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β' - Το φυσικό περιβάλλον

Κεφ 07 - Η κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών

Κεφ 08 - Ωκεανοί και θάλασσες

Κεφ 09 - Η ατμόσφαιρα

Κεφ 10 – Οι κλιματικές ζώνες της Γης

Κεφ 11 - Ζώνες βλάστησης

2ο Φύλλο αξιολόγησης (κεφ 7-11)

Κεφ 12 - Το ανάγλυφο της Γης

Κεφ 13 - Οι μεγάλες οροσειρές, οι μεγάλες πεδιάδες

Κεφ 14 - Τα μεγαλύτερα ποτάμια και οι μεγαλύτερες λίμνες της Γης

Κεφ 15 - Η σημασία του υδρογραφικού δικτύου στη ζωή των ανθρώπων

Κεφ 16 - Οι φυσικές καταστροφές και οι συνέπειές τους στη ζωή των ανθρώπων

Κεφ 17 - Οι ανθρώπινες δραστηριότητες ως παράγοντας μεταβολών στην επιφάνεια της Γης

3ο επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης (κεφ 12-17)

ΕΝΟΤΗΤΑ Γ' - Η Γη ως χώρος ζωής του ανθρώπου

Κεφ 18 - Η κατανομή του πληθυσμού στη Γη

Κεφ 19 – Γλώσσες και θρησκείες

Κεφ 20 - Η ζωή στην έρημο

Κεφ 21 - Η ζωή στις πολικές περιοχές

Κεφ 22 - Η ζωή στα τροπικά δάση

Κεφ 23 - Η ζωή στις εύκρατες περιοχές

4ο επαναληπτικό κριτήριο αξιολόγησης (κεφ 18-23)

ΕΝΟΤΗΤΑ Δ' - Οι ήπειροι

Η ΕΥΡΩΠΗ: Η ταυτότητα της Ευρώπης

Κεφ 24 - Η θέση της Ευρώπης

Κεφ 25 - Ο οριζόντιος διαμελισμός της Ευρώπης

Κεφ 26 - Ο κατακόρυφος διαμελισμός της Ευρώπης

Κεφ 27 - Το κλίμα της Ευρώπης και οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Κεφ 28 - Η χλωρίδα και η πανίδα - Η βλάστηση της Ευρώπης

Κεφ 29 - Οι κάτοικοι και τα κράτη της Ευρώπης

Κεφ 30 - Πολιτιστικά χαρακτηριστικά των λαών της Ευρώπης

Κεφ 31 - Αξιοθέατα, μνημεία και ιστορική συνέχεια των λαών της Ευρώπης

Κεφ 32 - Τομείς παραγωγής αγαθών και παροχής υπηρεσιών

Κεφ 33 - Οι σχέσεις των κρατών της Ευρώπης και η Ευρωπαϊκή Ένωση

 

ΑΣΙΑ: Η ταυτότητα της Ασίας

Κεφ 34 - Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ασίας

Κεφ 35 - Τα κράτη της Ασίας

Κεφ 36 - Οι κάτοικοι της Ασίας

 

ΑΦΡΙΚΗ: Η ταυτότητα της Αφρικής

Κεφ 37 - Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Αφρικής

Κεφ 38 - Οι κάτοικοι και τα κράτη της Αφρικής

 

ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Η ταυτότητα της Βόρειας Αμερικής

Κεφ 39 - Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής

Κεφ 40 - Οι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής

Κεφ 41 - Τα κράτη της Βόρειας Αμερικής

 

ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ: Η ταυτότητα της Νότιας Αμερικής

Κεφ 42 - Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Νότιας Αμερικής

Κεφ 43 - Οι κάτοικοι της Νότιας Αμερικής

 

ΩΚΕΑΝΙΑ: Η ταυτότητα της Ωκεανίας

Κεφ 44 - Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας

Κεφ 45 - Τα κράτη και οι κάτοικοι της Ωκεανίας