Με λίγα λόγια
Εξάσκηση

Περισσότερα...

Το ψηφιακό βιβλίο

Ιστορία Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ'
36 - Η Άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Τούρκους

Προσπαθήστε να συμπληρώσετε το φύλλο εργασίας. Για να ολοκληρώσετε πατήστε "FINISH" και για να δείτε τη βαθμολογία επιλέξτε "Check my answers"