Με λίγα λόγια
Εξάσκηση

Περισσότερα...

Το ψηφιακό βιβλίο

Ιστορία Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
05 - Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της Αυτοκρατορίας


Για προβολή σε πίνακα

 

Από το βιβλίο του μαθητή: (Διαδραστικό βιβλίο)

 

Από το τετρ. εργασιών: