Με λίγα λόγια
Εξάσκηση

Περισσότερα...

Το ψηφιακό βιβλίο

Ιστορία Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
05 - Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της Αυτοκρατορίας

- Από τον 3ο αιώνα μ.Χ. οι Ρωμαίοι άρχισαν να αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα:
* Οι Γότθοι και οι Πέρσες λεηλατούσαν τις επαρχίες.
* Ο στρατός επαναστατούσε και συχνά όριζε όποιον αυτοκράτορα ήθελε.
* Επαρχίες της Ανατολής έφτιαξαν δικά τους κράτη.
* Οι διωγμοί των χριστιανών δημιουργούσαν προβλήματα.

- Ο αυτοκράτορας Διοκλητιανός, για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα, χώρισε την αυτοκρατορία σε τέσσερις περιφέρειες, δύο στην Ανατολή και δύο στη Δύση. Σε κάθε περιφέρεια έβαλε έναν άρχοντα. Αυτό το σύστημα ονομάστηκε τετραρχία. Στη Δύση άρχοντες ήταν ο Μαξέντιος και ο Κωνσταντίνος και στην Ανατολή ο Λικίνιος και ο Γαλέριος. Σύντομα όμως οι άρχοντες συγκρούστηκαν και νικητές βγήκαν ο Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος.

- Το 313 μ.Χ. οι δυο αυτοκράτορες, στο Μεδιόλανο της Ιταλίας, υπέγραψαν το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας, που έλεγε ότι κάθε άνθρωπος μπορεί να πιστεύει σε όποιον θεό θέλει. Ο Κωνσταντίνος, μετά από πόλεμο με τον Λικίνιο, έγινε μονοκράτορας (δηλαδή μοναδικός αυτοκράτορας σε όλο το ρωμαϊκό κράτος) και αποφάσισε να κάνει κάποιες αλλαγές:
* Οργάνωσε τον στρατό.
* Έκοψε χρυσό νόμισμα.
* Μετέφερε την πρωτεύουσα στο Βυζάντιο.
* Ανέπτυξε φιλικές σχέσεις με τους γειτονικούς λαούς.
* Έβαλε έπαρχους στις περιφέρειες.

Ο Κωνσταντίνος ονομάστηκε Μέγας από τους ιστορικούς και Άγιος και ισαπόστολος από τους χριστιανούς.


Ερωτήσεις

1. Ποια προβλήματα αντιμετώπιζαν οι Ρωμαίοι από τον 3ο αιώνα μ.Χ.;
2. Πώς προσπάθησε να λύσει ο Διοκλητιανός αυτά τα προβλήματα;
3. Ποιοι ήταν οι άρχοντες σε Ανατολή και Δύση και ποιοι επικράτησαν;
4. Τι ξέρεις για το Διάταγμα της Ανεξιθρησκίας;
5. Ποια μέτρα πήρε ο Κωνσταντίνος όταν έγινε μονοκράτορας;