Με λίγα λόγια
Εξάσκηση

Περισσότερα...

Το ψηφιακό βιβλίο

Ιστορία Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ'
38 - Η διπλωματία των Βυζαντινών


Γύρω από το βυζαντινό κράτος ζούσαν πολλοί διαφορετικοί λαοί, που συχνά έκαναν επιδρομές εναντίον του Βυζαντίου.

Οι αυτοκράτορες είχαν πάρει πολλά μέτρα, για να προστατεύουν το κράτος. Ένα από τα πιο σημαντικά «αμυντικά» μέτρα ήταν η διπλωματία:
- Συχνά υπέγραφαν συνθήκες ειρήνης ή συμμαχούσαν με κάποιους λαούς.
- Έδιναν δώρα ή τίτλους στους συμμάχους.
- Έδιναν χρήματα σε κάποιους λαούς, με τη συμφωνία να μην τους επιτεθούν.
- Υποδέχονταν με σεβασμό τους αρχηγούς των συμμάχων.
- Δέχονταν τα παιδιά των ξένων αρχόντων να σπουδάσουν δωρεάν στα βυζαντινά σχολεία ή πανεπιστήμια.
- Έκαναν ειδικές συμφωνίες, για να παραμένουν ανοιχτοί οι εμπορικοί δρόμοι.

Οι Βυζαντινοί σέβονταν τους επισκέπτες ή εμπόρους που έρχονταν από άλλα κράτη και σε κάποιους παραχωρούσαν ιδιαίτερα προνόμια.

Πολλοί μορφωμένοι άνθρωποι από άλλα μέρη επισκέπτονταν το Βυζάντιο. Οι Βυζαντινοί είχαν έγκυρες πληροφορίες για τους γειτονικούς λαούς και αναλόγως τους προσέγγιζαν με δώρα και τιμές.

Μαζί με τους διπλωμάτες συχνά ταξίδευαν και ιεραπόστολοι, για να διδάξουν τη χριστιανική θρησκεία.

Συχνά γίνονταν και γάμοι ανάμεσα σε Βυζαντινές πριγκίπισσες και ξένους ηγεμόνες, για να επισφραγιστεί η ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών.Ερωτήσεις

1. Ποιο ήταν το σημαντικότερο αμυντικό μέσο του Βυζαντίου;
2. Ποιες διπλωματικές κινήσεις έκαναν οι Βυζαντινοί;
3. Πώς φέρονταν οι Βυζαντινοί στους εμπόρους;
4. Ποιος ο ρόλος των ιεραποστόλων στη διπλωματία;
5. Ποιος ο ρόλος των Βυζαντινών πριγκιπισσών στη διπλωματία;