Με λίγα λόγια
Εξάσκηση

Περισσότερα...

Το ψηφιακό βιβλίο

Ιστορία Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
22 - Φιλικές σχέσεις και συγκρούσεις με τους Βούλγαρους και τους Ρώσους


Α. Οι Βούλγαροι
- Στις αρχές του 9ου αιώνα οι Βούλγαροι ήθελαν να πάρουν από το Βυζάντιο τις περιοχές που ζούσαν οι Σλάβοι.
- Με αρχηγό τον Κρούμο οι Βούλγαροι έφτασαν μέχρι την Κωνσταντινούπολη, αλλά οι Βυζαντινοί τους απώθησαν. Τότε σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Α.
- Όταν ήταν βασιλιάς των Βουλγάρων ο Βόγορης, οι σχέσεις με το Βυζάντιο ήταν καλές. Ο ίδιος βαφτίστηκε χριστιανός και ονομάστηκε Μιχαήλ. Επίσης, χρησιμοποίησαν και οι Βούλγαροι το κυριλλικό (σλαβικό) αλφάβητο και οργάνωσαν το κράτος τους.
- Όταν έγινε αρχηγός των Βουλγάρων ο Συμεών, άρχισαν πάλι τα προβλήματα με το Βυζάντιο. Αυτοκράτορας εκείνη την περίοδο ήταν ο Νικηφόρος Φωκάς, που ζήτησε τη βοήθεια των Ρώσων κι έτσι αντιμετώπισε τους Βούλγαρους.
- Όταν έγινε αρχηγός των Βουλγάρων ο Σαμουήλ, έκανε πολλές επιθέσεις και φοβερές καταστροφές στο Βυζάντιο. Ο στρατηγός Νικηφόρος Ουρανός τους αντιμετώπισε και ο αυτοκράτορας Βασίλειος Β' τους συνέτριψε στη Μακεδονία.
- Μετά από αυτές τις μάχες το βουλγαρικό κράτος διαλύθηκε και έγινε βυζαντινή επαρχία.

Β. Οι Ρώσοι
- Οι Ρώσοι είχαν φιλικές σχέσεις με το Βυζάντιο.
- Όμως το 860 μ.Χ. ο ρωσικός στόλος επιτέθηκε στα νησιά της Προποντίδας και στην Κωνσταντινούπολη.
- Οι Βυζαντινοί τους αντιμετώπισαν και υπέγραψαν μεταξύ τους ειρήνη.
- Όταν οι Ρώσοι βοήθησαν τους Βυζαντινούς εναντίον των Βουλγάρων, ήθελαν να κρατήσουν τα εδάφη που κατέλαβαν. Όμως ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμισκής τους ανάγκασε να επιστρέψουν στη χώρα τους.
- Όταν αυτοκράτορας του Βυζαντίου έγινε ο Βασίλειος Β', οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν. Ανάμεσα στα δύο κράτη αναπτύχθηκαν στενοί θρησκευτικοί και πολιτικοί δεσμοί, οι οποίοι διατηρήθηκαν για πολλούς αιώνες.
Ερωτήσεις

1. Ποιες ήταν οι απαιτήσεις των Βουλγάρων στις αρχές του 9ου αιώνα;
2. Τι έκανε ο Κρούμος και ποιος αυτοκράτορας τον αντιμετώπισε;
3. Τι γνωρίζεις για τον Βόγορη;
4. Τι γνωρίζεις για τις επιθέσεις του Συμεών και του Σαμουήλ; Ποιοι αυτοκράτορες τους αντιμετώπισαν;
5. Πώς ήταν οι σχέσεις των Βυζαντινών με τους Ρώσους μέχρι το 860 μ.Χ.;
6. Γιατί ο Ιωάννης Τσιμισκής πολέμησε εναντίον τους;
7. Ποια η σχέση των Ρώσων με τους Βυζαντινούς;