Με λίγα λόγια
Εξάσκηση

Περισσότερα...

Το ψηφιακό βιβλίο

Ιστορία Ε'
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
07 - Η Κωνσταντινούπολη οχυρώνεται και στολίζεται με έργα τέχνης

- Τον Μάιο του 330 μ.Χ. έγιναν τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης. Ο Κωνσταντίνος έκανε διάφορα έργα στη νέα πρωτεύουσα:
* Επισκεύασε την ακρόπολη και τα παλιά τείχη.
* Έκτισε νέα τείχη.
* Στο κέντρο της πόλης χτίστηκε μεγάλη αγορά.
* Πολλά έργα τέχνης μεταφέρθηκαν από τη Ρώμη και διακόσμησαν την Κωνσταντινούπολη,
* Διατήρησαν τους παλιούς ειδωλολατρικούς ναούς και έχτισαν νέους, χριστιανικούς.
* Κατασκεύασαν πολλές κρήνες, υδραγωγεία, λουτρά και δεξαμενές, για να έχουν νερό.
* Ο Κωνσταντίνος έδωσε τίτλους και προνόμια σε όσους φρόντιζαν για την ασφάλεια των τειχών.

Όσα έργα δεν πρόλαβε να τελειώσει ο Κωνσταντίνος, τα συνέχισε ο γιος του Κωνστάντιος.


Ερωτήσεις

1. Πότε έγιναν τα εγκαίνια της Κωνσταντινούπολης;
2. Ποια έργα έγιναν στη νέα πρωτεύουσα;
3. Ποιος συνέχισε το έργο του Κωνσταντίνου;